Chúng tôi đang gặp sự cố về DataCenter
Ko biết lão nào đi nhậu về lại tè vào ổ điện rồi

Đợi sáng mai đi mua màn hình mới thay vào rồi mới sửa được.
Trong lúc này, các bạn xem Euro Pa Lít rồi ngủ ngon nha.